Ruang Baca

Salah satu layanan yang diadakan oleh perpustakaan untuk meningkatkan minat baca masyarakat adalah layanan ruang baca. Layanan jenis ini sangat diperlukan oleh pembaca maupun pustakawan dalam menyemarakkan kegiatan layanan perpustakaan.
Ruang baca perpustakaan pada dasarnya merupakan tempat untuk membaca ditempat (belajar) yang mana koleksi yang dibacanya berasal dari sumber yang ada diruang tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Alauddin menyediakan ruang baca kepada pengunjung perpustakaan yang berlokasi di lantai II (dua), III (tiga), dan IV (empat) gedung perpustakaan. Pada lantai II, ruang baca perpustakaan berdekatan dengan rak-rak koleksi-koleksi Islam. Di lantai III perpustakaan ruang baca diletakkan tepat ditengah-tengah ruangan yang dapat menampung lebih dari 100 orang pengunjung dan dilengkapi dengan colokan listrik di tiap-tiap meja pembaca. Selain itu, di lantai 3 ini juga terdapat ruang baca lesehan yang dapat digunakan oleh pengunjung untuk membaca santai. Sementara di lantai IV, ruang baca-ruang baca juga disediakan di tepi-tepi gedung perpustakaan yang mana pemustaka dapat menyaksikan dari ketinggian beberapa sudut kampus UIN Alauddin.

Dengan adanya Ruang baca, membantu pemustaka untuk menyalin tugas atau hanya sekedar duduk sambil membaca buku yang disediakan perpustakaan, pemustaka pun dapat saling komunikasi.WhatsApp Image 2018-03-26 at 14.29.03 WhatsApp Image 2018-03-26 at 14.29.04 WhatsApp Image 2018-03-26 at 14.29.02 WhatsApp Image 2018-03-26 at 14.29.06 (1) WhatsApp Image 2018-03-26 at 14.29.06 WhatsApp Image 2018-03-26 at 14.29.07 WhatsApp Image 2018-03-26 at 14.29.09 (1)

Total Views: 4503 ,